GDPR - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14 Φεβρουαρίου 2019

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Spitoulis.gr

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που το Spitoulis.gr συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα (εφεξής αποκαλούμενα συλλογικώς ως "Προσωπικές Πληροφορίες" ή "Προσωπικά Δεδομένα" ή "Προσωπικά Στοιχεία"), όπως και άλλα, μη προσωπικά, στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την επίσκεψη και χρήση του Ιστοτόπου εκ μέρους σας.

Με την επίσκεψη σας στον Ιστότοπό μας και την οποιαδήποτε χρήση αυτού, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενιαίο σύνολο με τους Όρους Χρήσης μας, σε συνδυασμό με τους οποίους θα πρέπει να αναγιγνώσκεται και ερμηνεύεται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε εν μέρει είτε συνολικά, παρακαλείσθε όπως παύσετε να επισκέπτεστε τον Ιστότοπο αυτόν ή/και να κάνετε οποιαδήποτε χρήση αυτού ή των Υπηρεσιών του.

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Κατά την διαδικασία εγγραφής σας στο Spitoulis.gr, θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε τις εξής Προσωπικές Πληροφορίες:
- Ονοματεπώνυμο
- Ε-mail

- Αριθμό Τηλεφώνου

 

1.2 Εφόσον εγγράφεστε ως Πωλητής, θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε επιπλέον:
- Την οδό και την πόλη σας,

ενώ προαιρετικά μπορείτε επιπλέον να καταχωρίσετε:
- Τον αριθμό της οδού σας και
- Τον αριθμό του τηλεφώνου σας

1.3 Σε κάθε περίπτωση, θα κληθείτε να επιλέξετε και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό που θα δημιουργήσουμε για εσάς.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, μέσω του οποίου θα μπορείτε να διαχειρίζεσθε τις Αγγελίες σας και να επικοινωνείτε με άλλους Χρήστες μέσω μηνυμάτων.

1.4 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχετε στο Spitoulis.gr, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων αυτού με αυτόματα ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

2. Υποχρεώσεις Χρήστη κατά την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από το Spitoulis.gr κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε σας ζητούνται τέτοιου είδους στοιχεία. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε το Spitoulis.gr για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

Αν διαπιστωθεί από το Spitoulis.gr ότι δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις σας ή αν το Spitoulis.gr έχει βάσιμες υποψίες ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς ή ελλιπείς ή με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε αντίθεση με το νόμο ή με τους Όρους Χρήσης ή την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Spitoulis.gr διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τo αίτημά σας για εγγραφή ή και να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως το λογαριασμό σας άνευ προειδοποίησης.

3. Συλλογή άλλων δεδομένων

3.1. Δεδομένα περιήγησης και χρήσης του Ιστότοπου

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως την διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον Ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας κλπ. Είναι δυνατό να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Περαιτέρω, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, αποστέλλουμε στον υπολογιστή σας "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο λογισμικό περιήγησης (browser) και αποθηκεύουν στοιχεία για την χρήση της ιστοσελίδας στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας την επόμενη φορά που θα κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου. Σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα cookies κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των προσωπικών στοιχείων του χρήστη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλoηγό διαδικτύου σας για να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε cookies, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε να το αποδεχθείτε ή να το απορρίψετε. Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε αρχεία cookies από το Spitoulis.gr, υπάρχει πιθανότητα να μην είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση σε κάποια από τα εργαλεία που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα μας.

Η Ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Οι παραπάνω περιγραφόμενες και χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Ωστόσο, μέσω των τεχνολογιών αυτών δεν μπορεί να προσδιορισθούν τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ευρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

3.2 Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι το Spitoulis.gr δύναται να τηρεί αρχείο των e-mails, άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με το Spitoulis.gr για οποιονδήποτε λόγο.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η επικοινωνίας σας με Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας της Ιστοσελίδας δεν είναι ιδιωτική και ότι το Spitoulis.gr δύναται να την καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο του για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

4. Χρήση των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων

Πρωταρχικός μας στόχος κατά την συλλογή των Προσωπικών και άλλων δεδομένων είναι το να παρέχουμε προσηκόντως και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις Υπηρεσίες μας . Στο πλαίσιο αυτό:

4.1 Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας προκειμένου να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να παρέχουμε ασφαλή και ομαλή διασύνδεση των Χρηστών, για εσωτερική χρήση σχετική με την διαχείριση της Ιστοσελίδας και την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, για να εμποδίζουμε ενδεχομένως απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο σας γνωστοποιείται κατά την στιγμή της συλλογής των πληροφοριών.

4.2 Σε καμία περίπτωση το Spitoulis.gr δεν δημοσιεύει και δεν καθιστά γνωστό σε τρίτους το e-mail σας ή την πλήρη διεύθυνσή σας.

Όσο αφορά τον αριθμό του τηλεφώνου σας, αυτός δημοσιεύεται μόνο εφόσον εσείς ρητά επιλέξετε να δημοσιευθεί προκειμένου να έρθουν οι Χρήστες σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με εσάς.

4.3 Χρησιμοποιούμε το e-mail που μας παρέχετε, προκειμένου να σας στέλνουμε τις απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών μας ενημερώσεις και ειδοποιήσεις που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την λειτουργία της Ιστοσελίδας και την παροχή των Υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, θα χρειαστεί να ζητήσετε από το Spitoulis.gr να απενεργοποιήσει οριστικά τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε το e-mail σας προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικά, διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους e-mails, μπορείτε να κλικάρετε την σχετική επιλογή που περιέχεται σε οποιοδήποτε προωθητικό e-mail σας στέλνουμε.

4.4. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

4.5 Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης και χρήσης της Ιστοσελίδας για τη λειτουργία και τη βελτίωση της Ιστοσελίδας, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της Ιστοσελίδας μας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

5. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων – Κοινοποίηση σε τρίτους

5.1 Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητά σας, το Spitoulis.gr φροντίζει ώστε να μην δημοσιοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παρά όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Σε κάθε περίπτωση που αναρτάτε Αγγελίες στις οποίες περιλαμβάνετε Προσωπικά Δεδομένα, αναγνωρίζετε ότι καθιστάτε από μόνοι σας διαθέσιμα τα Δεδομένα αυτά σε τρίτους, ενεργώντας ιδία ευθύνη, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους δημοσιοποίησης των Προσωπικών σας Δεδομένων και απαλλάσσοντας το Spitoulis.gr από κάθε σχετική ευθύνη.

Το Spitoulis.gr αναμένει και ζητά από τους Χρήστες του να σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, να τα χρησιμοποιούν μόνο στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους. Παρ’ όλα αυτά, το Spitoulis.gr δεν μπορεί να εξαναγκάσει τους Χρήστες ως προς την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι ο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε οφείλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης που έχει αποκτήσει πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα σας, τις χρησιμοποιήσει αυτά για λόγους διαφορετικούς από την αγοραπωλησία κάποιου Αντικειμένου ή τις κοινοποιήσει σε τρίτους χωρίς την άδειά σας.

5.2 Το Spitoulis.gr χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση όταν μεταδίδονται Προσωπικές Πληροφορίες μεταξύ του συστήματός σας και του δικού μας, και θέτει τείχη προστασίας (firewalls) και συστήματα ανίχνευσης εισβολών που βοηθούν στο να εμποδίζει πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Περαιτέρω, πραγματοποιεί μέσω των τεχνικών του διαρκείς ελέγχους, προκειμένου για την διασφάλιση μετάδοσης των πληροφοριών και την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιούς) και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, το Spitoulis.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειές του κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον Ιστότοτο και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς το Spitoulis.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την άνευ αδείας πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες από τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση και επισημαίνεται ότι είστε υποχρεωμένοι να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματός σας και των κωδικών σας και προσωπικών σας λογαριασμών και αναγνωρίζετε τους σχετικούς κινδύνους κατά την χρήση του Ιστοτόπου και την αποστολή πληροφοριών σε αυτόν.

5.3 Το Spitoulis.gr δύναται να μοιραστεί ή να γνωστοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τις δικαστικές η αστυνομικές αρχές ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή/και προκειμένου να ανταποκριθεί σε κλήσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες. Επίσης, για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα ή ένσταση, να αμυνθεί κατά τυχόν αξιώσεων, για να ερευνήσει, να εμποδίσει ή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που υποψιάζεται ότι είναι παράνομες, για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, την περιουσία, ή την ασφάλειά του Spitoulis.gr και της Ιστοσελίδας ή των χρηστών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον νόμο.

5.4 Το Spitoulis.gr δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σας σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, μπορεί, όμως, να τα κάνει γνωστά στους υπαλλήλους του ή στους ανεξάρτητους συνεργάτες του, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου τα άτομα αυτά να βοηθήσουν το Spitoulis.gr να σας παρέχει τις Υπηρεσίες του.

Σε καμία περίπτωση το Spitoulis.gr δεν γνωστοποιεί ή πωλεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

Μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτους που θα προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας ή που θα διαχειρίζονται τη διαφήμιση της Ιστοσελίδας μας σε άλλες ιστοσελίδες. Τα τρίτα αυτά μέρη δεν συλλέγουν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθούν την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, χωρίς ωστόσο αυτό να σας καθιστά αναγνωρίσιμους απέναντί τους.

5.5 Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι το Spitoulis.gr διατηρεί το δικαίωμα να μοιράζεται, πωλεί ή εκχωρεί τα Προσωπικά σας Στοιχεία σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αλλαγής του ελέγχου, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα Προσωπικά σας Στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και σύμφωνα με το νόμο.

6. Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και τυχόν διορθώσεις

Το Spitoulis.gr δεσμεύεται να παρέχει πρόσβαση στο Χρήστη στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει στα πλαίσια του Ν. 2472/1997 και των δικαιωμάτων που αυτός του παρέχει για ό, τι αφορά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο Χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό να τροποποιεί, ανανεώνει ή διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσα σε αυτόν καθώς και να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτή/ό από τρίτους. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ενδέχεται κάποιος Χρήστης που είχε αποκτήσει στο παρελθόν πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, να έχει αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές που διαγράψατε. Το Spitoulis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, το Spitoulis.gr διατηρεί το δικαίωμά του να αρχειοθετεί και να έχει πρόσβαση στις διαγεγραμμένες Προσωπικές Πληροφορίες για έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία διαγραφής του λογαριασμού.

Για να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τα άνω, θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση σας εγγράφως στο support@Spitoulis.gr και να προσδιορίσετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που θέλετε να τροποποιήσετε, ανανεώσετε ή διαγράψετε.

7. Απενεργοποίηση Λογαριασμού

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, ως και να τις γνωστοποιούμε σε οποιονδήποτε τρίτο, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@Spitoulis.gr.

8. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Spitoulis.gr. To Spitoulis.gr δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου που ευρίσκονται σε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

9. Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό

Οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα Ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες εκτός της Ελλάδος, αλλά παντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας των δεδομένων και οι άλλοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο πλήρεις όσο εκείνοι που επιβάλλει η νομοθεσία στην Ελλάδα, να είστε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οποιαδήποτε άλλη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

10. Σεβασμός των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων

Κατανοείτε ότι οφείλετε να σέβεστε τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών, στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσα από την Ιστοσελίδα μας.

Ενδεικτικά, υποχρεούσθε να χρησιμοποιείτε τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια και σύμφωνα με τον σκοπό λειτουργίας της Ιστοσελίδας, ήτοι για να έρχεσθε σε επικοινωνία για την αγοραπωλησία Αντικειμένων και να διαπραγματεύεσθε τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ σας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά Στοιχεία άλλων Χρηστών για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή έρχεται σε αντίθεση με τους Όρους Χρήσης και τις λοιπές Πολιτικές λειτουργίας του Spitoulis.gr και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τα γνωστοποιήσετε τα Προσωπικά σε τρίτους χωρίς την συναίνεση των εκάστοτε Χρηστών.

11. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων του Ιστοτόπου μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, το Spitoulis.gr δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Όσοι Χρήστες το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν από το Spitoulis.gr στο support@Spitoulis.gr, να τους ενημερώνει μέσω e-mail για γενόμενες τροποποιήσεις. Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του Χρήστη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα επιλύεται με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά εισέρχεται σε διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική πριν η υπόθεση παραπεμφθεί σε διαιτησία. Εάν η διαφορά δεν επιλύεται με διαμεσολάβηση, θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, όπως αυτό θα υφίσταται και λειτουργεί κατά το χρόνο που η διαφορά τίθεται σε διαιτησία. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με το διορισμό διαιτητή εντός πέντε (5) ημερών από την αίτηση για διαιτησία, τότε μια τριμελής επιτροπή διορίζεται από το ίδιο το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

 

 

DMCA.com Protection Status

Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Επικοινωνία
ΔΩΡΕΑΝ αγγελίες για ιδιώτες & επαγγελματίες σε Ελλάδα & Κύπρο. Δημιουργία Λογαριασμού
Μη συνδεδεμένος χρήστης
Γειά σας wave
Καλώς ήρθατε! Εγγραφείτε ή Συνδεθείτε